Opvoedbegeleiding

Ouders en kinderen van gebonden naar verbonden.

Heb je er alles aan gedaan om je opvoedvraagstuk op te lossen en hebben tips en trucs niet voor een blijvende oplossing gezorgd, dan kan het zijn dat er iets speelt op een diepere laag.

Een opvoedopstelling laat snel zien wat de werkelijke oorsprong van je vraagstuk is. Een opvoedopstelling is een eenvoudige, diepgaande en effectieve manier om opvoedvraagstukken te bekijken en de relatie tussen ouders en kinderen te onderzoeken.Een methodiek die voorbij gaat aan “het vele praten over”.

Geen lange trajecten want vaak is er maar 1 sessie nodig om de essentie van een probleem te raken. Oplossingen zijn blijvend. Opvoeden wordt ontspannen!

Een opvoedopstelling werkt heel eenvoudig. Het is zonder je kind en met één of beide ouders. Je onderzoekt, met de begeleider, kort je vraag: waar worstel je mee, waarin wil je verandering aanbrengen? Vervolgens breng je dit thema in beeld. Je kiest voor elk gezinslid, inclusief jezelf, een vloertegel. Deze vloertegel geef je een plek in de ruimte, je drukt hiermee uit hoe je de positie van de verschillende gezinsleden – puur gevoelsmatig – ervaart.

Hierna wordt je uitgenodigd om je eigen positie in te nemen; je stapt letterlijk in de dynamiek van je gezin. Je zult inzicht krijgen in je vraagstuk op een dieperliggende ( emotionele) laag.

Je kunt denken aan vraagstukken zoals:

 • Hoog oplopende emoties binnen het gezin
 • Voortdurende strijd tussen verschillende gezinsleden
 • Een ouder die zich niet volledig kan geven of kan genieten van het ouderschap
 • (Dreigende) echtscheiding.
 • Claimgedrag van het kind
 • Een boos of driftig kind
 • Een kind met zindelijkheidsproblemen
 • Een kind dat zich buitengesloten voelt, of zijn plek niet kan vinden binnen het gezin
 • Relatie vraagstukken tussen de ouders
 • Loyaliteits- vraagstukken
 • etc.

Er is geen wachtlijst, dus een afspraak is zo gemaakt!

© 2019 Hier ben ik Trainingen