Brugklastraining plezier op school

Brugklastraining plezier op school.

De brugklastraining plezier op school is voor jongens en meisjes van groep 8 die binnenkort de grote stap maken naar de brugklas. Wanneer hij of zij onder andere problemen ervaart in de omgang met leeftijdgenoten, is deze training erg geschikt. Deze problemen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit moeite hebben met contact leggen, weinig zelfvertrouwen hebben of gepest worden.

Door een positieve houding aan te nemen of door bijvoorbeeld bepaalde gedachtes worden deze jongens en meisjes sociaal weerbaarder. Dit draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen zodat ze een nieuwe start kunnen maken in de brugklas.

Werkwijze

Inschrijving voor de brugklastraining vindt plaats na een kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind. In de laatste week van de zomervakantie zijn er 3 trainingsochtenden waarin aan de orde komen:

 • Relatie tussen denken-voelen-gedrag
 • Helpend leren denken
 • Je bent niet de enige
 • Opkomen voor jezelf
 • Hoe ga ik om met anderen
 • Hoe ga ik om met moeilijke situaties

Door middel van praktische oefeningen worden sociale vaardigheden geoefend en wordt geleerd hoe je met spanning en gevoelens om kan gaan. Door positieve ervaringen met leeftijdgenoten wordt het zelfvertrouwen vergroot. Voorafgaand aan de brugklastraining is er een kennismakingsgesprek met het kind en de ouder(s).

Voor wie is deze training?

De brugklastraining is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld moeite ervaren op het gebied van onderstaande voorbeelden.

 • Weinig zelfvertrouwen hebben
 • Moeite hebben in de omgang met leeftijdgenoten
 • Opzien tegen de brugklas
 • leren contact maken
 • gepest zijn en die een nieuwe start willen maken

Groepsgrootte, datum en kosten

De groep voor de training bestaat uit maximaal 10 kinderen.

In de zomervakantie van 2023 wordt er geen brugklastraining gegeven. Individueel kan het voor de zomervakantie.

Kennismaking plannen of meer info?

Het programma “Plezier op school” is ontwikkeld door de RIAGG Noord-Limburg.

Opvoedbegeleiding | Weerbaarheidstraining basisschool | Individuele coaching | Weerbaarheidstraining middelbare school | Brugklastraining