Deze brugklastraining is voor jongens en meisjes van groep 8 die binnenkort de grote stap maken naar de brugklas en onder andere problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten. Deze problemen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit moeite hebben met contact leggen, weinig zelfvertrouwen hebben of gepest worden. Door een positieve houding en gedachte worden ze sociaal weerbaarder wat bijdraagt tot een toename van het zelfvertrouwen zodat ze een nieuwe start kunnen maken in de brugklas.

Werkwijze

Inschrijving voor de brugklastraining vindt plaats na een kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind. In de laatste week van de zomervakantie zijn er twee trainingsdagen waarin aan de orde komen:

 • Relatie tussen denken-voelen-gedrag
 • Helpend leren denken
 • Je bent niet de enige
 • Opkomen voor jezelf
 • Hoe ga ik om met anderen
 • Hoe ga ik om met moeilijke situaties

Door middel van met praktische oefeningen worden sociale vaardigheden geoefend en wordt geleerd hoe met spanning en gevoelens om te gaan. Door positieve ervaringen met leeftijdgenoten wordt het zelfvertrouwen vergroot. Voorafgaand aan de brugklastraining vindt er een ouderbijeenkomst plaats. Op verzoek is er voor de ouders een afsluitend gesprek.

In oktober is er voor de nieuwe brugklassers een terugkomavond.

Data voor 2015: Donderdag 20 en vrijdag 21 augustus. Aanmelden is al mogelijk.

Voor wie?

De brugklastraining is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld:

 • Weinig zelfvertrouwen hebben
 • Moeite hebben in de omgang met leeftijdgenoten
 • Opzien tegen de brugklas
 • leren contact maken
 • gepest zijn en die een nieuwe start willen maken

Groepsgrootte

10 kinderen uit groep 8
Kosten training per kind: € 180,-
Kosten kennismakingsgesprek per kind: € 40,-
Prijzen zijn incl. btw.

Het programma “Plezier op school” is ontwikkeld door de RIAGG Noord-Limburg.