Weerbaarheidstraining middelbare school

Weerbaarheidstraining middelbare school

De weerbaarheidstraining middelbare school is voor jongeren in de puberteit van 12 tot en met 16 jaar die moeite ervaren met bijvoorbeeld zijn of haar weerbaarheid. Op school, thuis of bijvoorbeeld ook met vrienden zijn de gevoelens en emoties niet in balans. Aan de hand van deze weerbaarheidstraining middelbare school leren de jongeren naar zichzelf te kijken en zichzelf te waarderen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot en verbetert het zelfbeeld. Daarnaast werken we in de weerbaarheidstraining aan sociale vaardigheden. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat je leert om contact te maken met andere jongeren. 

Werkwijze

De werkwijze is dat we eerst een kennismakingsgesprek plannen met ouder(s) en jongere. Aan de hand daarvan gaan we van start en weten we beide waar we ons op kunnen focussen. De weerbaarheidstraining middelbare school is een kort en intensief traject en bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf. In deze training komt onder andere het volgende naar voren: 

 • Gevoelens
 • Zelfbeeld en zelfwaardering
 • Positief denken
 • Nee zeggen
 • Groepsdruk
 • Opkomen voor je zelf

De weerbaarheidstraining voor jongeren is een training die aansluit bij de belevingswereld van jongeren en pubers. Er wordt gewerkt met kringgesprekken, spelvormen, visualisaties en ontspanningsoefeningen. Voor ouder(s) is er een ouderbijeenkomst en een afsluitend gesprek.

Doel van de weerbaarheidstraining middelbare school

Doordat de jongeren zijn of haar eigen kwaliteiten ontdekken en leren te waarderen, komen de jongeren weer in balans met zichzelf. Hierdoor kunnen zij met meer vertrouwen hun toekomst tegemoet treden.

Voor wie is de training?

De training is bedoeld voor jongeren die:

 • Verlegen zijn
 • Moeite hebben met het uiten van hun gevoelens
 • Last hebben van pesten
 • Sociaal emotionele problemen hebben
 • Last hebben van faalangst

Kortom, voor alle jongeren/pubers die vol zelfvertrouwen willen zeggen: Hier Ben Ik!

Groepsgrootte en kosten

Iedere training wordt gegeven aan een groep van zes deelnemers. Hierdoor behouden we het individuele contact in combinatie met het samenspel met leeftijdsgenoten. 

De kosten voor het kennismakingsgesprek is € 45,- per deelnemer en daarnaast zijn de kosten voor de volledige training € 330,- . Uiteraard is gespreide betaling mogelijk. 
Prijzen zijn incl. Btw.

Kennismaking plannen of meer info?

Opvoedbegeleiding | Weerbaarheidstraining basisschool | Individuele coaching | Weerbaarheidstraining middelbare school | Brugklastraining