Naast groepstrainingen geeft Hier ben ik trainingen ook individuele coaching. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt samen met kind/jongere en ouder(s) de juiste begeleiding vastgesteld. Er is geen wachtlijst.

De coach biedt op praktische wijze oplossingen of handvatten voor leer- en sociaal-emotionele problemen. In de praktijk zien we dat die vaak met elkaar verbonden zijn. Vaak begint een leerprobleem met een emotioneel probleem, of andersom.

Werkwijze

Door middel van verschillende methodieken waaronder MatriXmethode en Kids’Skills, wordt het kind in staat gesteld om problemen zelf aan te pakken en zelf op te lossen. Op school leert het kind wel “wat” het moet leren, maar eigenlijk niet “hoe”. Om dat op te lossen gebruikt het kind allerlei ezelsbruggetjes of zelfbedachte manieren om dingen te onthouden. Vaak zijn die ezelsbruggetjes toch niet zo handig en maken ze het leren zelfs moeilijker.

Na de 1e coaching bekijken we hoeveel gesprekken er nog nodig zijn. Uit de praktijk blijkt dat een aantal coachingsgesprekken voldoende is om samen oplossingen te vinden zodat het kind/jongere en zijn ouder(s) weer vertrouwen hebben in de toekomst.

Tijdens het 1e coachingsgesprek is het belangrijk dat u als ouder zelf aanwezig bent. Zo kunt u noteren en observeren wat er gedaan wordt, om daarmee thuis verder te helpen.

Doel van individuele coaching

Kinderen/Jongeren zich bewust laten maken van hun eigen kunnen en in staat stellen om problemen zelf aan te pakken en zelf op te lossen.

Voor wie?

Individuele coaching is bedoeld voor kinderen en jongeren van 5 tot 16 jaar met:

  • leer- en gedragsproblemen
  • faalangst
  • boosheid
  • verdriet
  • angsten
  • ADHD
  • gebrek aan zelfvertrouwen
  • dyslexie
  • last hebben van pesten
  • druk hoofd

Een coachingsgesprek duurt maximaal 1 uur.

De kosten bedragen € 65,- per gesprek. U ontvangt na afloop een factuur. Prijs is incl. btw.


De MatriXmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop. Kijk voor meer informatie op www.matrixmethodeinstituut.nl